Gård Eidvik (42) 1600

42.00 1701 Hermann Olsen

1711 JB: brukeer (ene): Enchen

Stilling/stand: Encken
Gård: Evigen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT: bruker: Hermann Olsen

Fornavn: Hermand
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 30
Gård: Evigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT: Stesønn? Johan Steffensen

Fornavn: Johan
Etternavn: Steffens.
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 6
Gård: Evigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

42.00 1696 Stephen

1696 JB: 1696 bruker (ene) Stephen

Fornavn: Stephen
Gård: Evigen
Løpenr:191
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Mer

Det kan se ut som at etterfølgende bruker i manntallet 1701 er gift med hans
enke. Det er 1701 nevnt "sønn" Johan Steffensen - se foran her.

42.01 1668 Nils Amundsen

1668 skatteliste

Fornavn: Niels
Etternavn: Omundsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Euig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

42.00 1647 Peder

1647: Bruker (ène): Peder

E V ig h 2 pd .
Peder 2 pd .
R ødoe p re steboe ll bygger .

42-00 1613 Anders

1612-1613

Edsvik 42 Anders Edsvik Anders Evig 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Husmand
Edsvik 42 Anders Edsvik Anders Evig 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.
Edsvik 42 Anders Edsvik Anders Evig 1613 180 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.

42.00 1613 Oluf

1612-1613

Evik 42 Oluf Evik Oluf Haagensen 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.
Evik 42 Oluf Haagensen Oluf Haagensen 1612 171 Ødegaardsmænd 1612, Rødøy fjering. Hver avla i skat 3 saakalte riksmark (4 mar på Dlr.

42.00 1613 Størker

1612-1613

Edsvig 42 Størker Størker Einvik 1612 175 Skippere og styrmenn, Rødøy fjering, hver 2 rdl skat.
Edsvik 42 Størker Edsvik Størker Einvik 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Halvleding". 1/2 vog.
Edsvik 42 Einvik 1612 158 Lensregnskapene, kronens (?) Landskyld 1611-12: Edsvik 1 vog
Edsvik 42 Einvik 1613 176 Landskyld, Rødøy fjering: 1612-1613: 1 vog.

Styrmann

Betalte skatt sto skipper eller styrmann?
Edsvig 42 Størker Størker Einvik 1612 175 Skippere og styrmenn, Rødøy fjering, hver 2 rdl skat.