DIVERSE SKATTER

Hovedsiden

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland

ADM

Her må også være tatt med "Laugrettemend" i tlllegg til husmennene.

A-B_C-D-E-F-G-H

Brendsvik

Brevik

Johan Giertzen
Christen Joensen
Niels Andersen

Einvik

Olle Arntsen

Giervallen

Olle Hendrichen, husmann

Gjerøy Nordre

Peder Michelsen, plassen Sansvigen.

Gjerøy Søndre

Hermann Pedersen, her eller i Gjerøyhavn (Grimshavn)
Nils Andersen (Høilivig).
Josept Nielsen (Høilivig)

Gjerøyhavn

Hermann Pedersen, her eller på Gjerøy søndre (Grimshavn).

Gjesøy

Johan Pedersen
Holger Pedersen
Ander Jensen

Hytten (22)

Henrik Olsen

M_N-O-P

Melen

Ole Adriansen
Ole Jenssen

Myken

Jakob Andersen, Laugrettemand
Christopher Andersen, Lagrettemand.
Ole Christensen, Lagrettemand.

Nordvernes

Erich Stephensen 1705

Oldervig

Peder Thomassen - Hillervig under Oldervig

Otervær

Henrik Andersen

Pladsen

Jens Olsen, husmann

R - S - T

Rangsund

Jørgen Pedersen
Joen Hllesen
Ole Charstensen
Niels Hansen
Iver Jensen

Rødøy

Engøy: Lars Nilsen
Vasdal: Jens Christensen
Vasdal: Hemming Tomassen

Sandvik

1702 Jørgen Persen
1767 Ole Olsen flere ganger

Seines

Peder Christophersen

Segelfore

Jens Olsen, husmann
Joseph Nielsen, husmann
Anders Olsen, laugrettemand.

Sjåvik

Einar Povelsen, husmann Kolvik

Sperstad

Joen Benjaminsen
Povel Pedersen

Stensland

1768 Anders Paulsen
1744 Peter Johannessen + flere år
1730 Povel Andersen + flere år
1704 Amund Andersen + flere år
1700 Amund Iversen - pluss flere år

Strand

Joen Stephensen
Joen Persen
Hans Jørgensen

Storselsøy

Jens Hellesen
Per Nilsen
Amund Olsen
Iver Jensen
Anders Jonsen
Hans Andersen
Lars Nilsen
Anders Pedersen

Storselsøy - Stensvigen

Jens Hansen
Joseph Jensen
Jørgen Nielsen
Christopher Johannessen
Erik Johannessen
Elling Jørgensen
Joen Olsen
Jacob Abelsen

Svinvær

Amund Olsen
Peder

Tiong - Nedre og Øvre

1774 Joen Christensen, huusmand, Melchvignesset under Tiong, Rødøe.
1775 Joen Christenen...
1776 Joen Christensen...
1777 Joen Christensen - er nå død....
1705 Paul Olufsen, Nedr. Tiong, Rødøe.husmann.
1781 Daniel Larsen, Tjong Øvre
1781 Nils Eeriksen, Tjong Nedre.
1780 Hermann Kristensen Tiong (øvre eller nede).

Tømmerdal

Olle Persen 1701

Æsvik

1701 Peder, skredder

Aanes

Aarnes

Hans Pedersen
Niels Jensen
Peder Tomassen

Kvernskatt 1799 for Helgeland fogderi

1799 øyene

NORDNESØEN: Isak og Joen

1697

Fogderegnskap, nr. 4504, Helgeland fogderi,

74 1677-1756 Peder Danielsen Strømer

Presteskatt

1691-1692

76-1600 Nils Thodal

74 1677-1756 Peder Danielsen Strømer

Fogderegnskap, nr. 4504, Helgeland fogderi, 1691-1692

Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt

1700

NORDVERNES: Erik Stephensen, husmann.
ETZEVIG: Peder skredder
RANGSUND: Jørgen Pedersen, husmann
BREIVIK: Johan Giertzen
SVINVÆR: Amund Olsen, husmann
STORSELSØEN: Jens, husmann.
STENSLAND,: Amund, husmann

1699

TELNES: Hans Jakobsen, halvlønns drenge
RINGEN: Johannes Eliassen, dreng. Ifelleside for 1600-tall.
NORDNESØEN: Daniel, husmann.
NORD VERNES: Erik Stephensen, husmann
VÆRANG: Nils Iversen, husmann
STENSLAND: Amund Iversen, husmann
NORD VERNES: Ereik Steffensen, husmann.
BREIVIK: Johannes Giørdssen. Husmann
SVINVÆR: Lars Olufsen, husmann
TJONG NEDRE: Anders Vernichs, husmann

1696

SØRGIERØEN: Olle Jonsen

1695

SØRGIERØEN: Olle Jonsen.
RØDØEN: Nils, skredder.

1694

STOR SELSØEN: Iver, halv lønn drenge
BRENDNES: Joen, halvl lønns drenge
RØDØEN: Nils, skredder.

1693

NORDNESØY: Jakob Giødssen, halv lanns drenge
SØRGJERØEN: Olle, halv lønns drenge
RØDØEN: Nils, skredder

1692

TJONG ØVRE: Anders, tjenestedreng
SØRFJORDEN: Daniel, tjenestedreng
SUNDØY: Peder Olsen, tjenestedreng.
NORDNESØY: Jakob, tjenestedreng.
TELNES: Størker, tjenestedreng.
SANDVIGEN: Peder, husmann
SPERSTAD: Tomas, husmann
RØDØEN, Nils Olsen Handtverchis karl

1691

Sundø: Olle Nilsen, tjenestedrenge
Sørfjorden: Danniell
TELNES: Anders Helles og Jens
NORDNESØY (Nessøen): Claus Nilsen, husmann.
SANVIK: Peder Henriksen, husmann
OLDERVIGEN: Nils Andersen, husmann.