Mathiesens firma

Fiskekjøp, handel og dampskibsekspedisjon

Det var to handelsmenn på Myken som gjorde det ekstra godt under den sterke oppgangen som var under den 1 verdenskrig. Den ene var Mathiesen, den andre var Johan Eliassen. Han omtales også under denne siden. Også Anders Eliassen hadden handelsforretning.

Hovedsiden

1917-1918

Nordlandsposten 1917.
Året 1917-18

1915/1916 (?)

Anders Eliassen - fiskeforreting (ikke handel) 1050 4200.

Johan Eliassen - fiskeforretning og handel 3860 15 000.

Johan Mathiesen - fiskeforrettning og handel 5230 25000. 

Klipp fra Bryde (Norges handelskalender) for årene 1917-1918.

Inntekt og formue som brukes her må være fra den ligningen som skjedde året 1916, for året 1915/1916.

1914

1912 akkort

1912 august. NK.

Her går det dårlig med forretningsdriften, men han kom veldig sterkt tilbake økonomisk som vi ser foran her.