Gård Rangsund (05) bruk nr 1 A

05 01 1900 Hans Peder Karlsen, familien

Hans Peder Karlsen

Sønnen Anton Benjamin døpes 17.9.93. Bosatt som inderste på Nordvernes.
Da sønnen Johan Hagen døpes er familien bosatt på gården Kjetvik.

1900 folketellingen

Bosatt i Meløy

1865 folketellingen

FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som 5 år gammel sønn av tjenestejenta og bestyrer av husholdningen - Hanna Melkersdatter - på gården Rangsund 5-2 hos gårdbruker Lorents Nilsen.

Hans Peder Karlsen hvor fra

Født den 210.10. 1861.
KIRKEBOKA DØPTE 1862:
Ueke barn av Carl Johansen?, Knagenhjem i Breevik?. Olava Maria Petersdatter, Rangsund.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ane Bergitte Benjaminsdtr

Mer om ANTON:

KIRKEBOKA DØPTE 1893-30:
Sønnen Anton Benjamin døpes 17.9.93. Bosatt som inderste på Nordvernes.
1900/1910 er han bosatt på gården Bjerga 53-01 hos familien Lorentsen der.

Anton utvandrer

1913 reiser han til Amerika, mer tekst senere her.

Mer om JOHAN:

Født den 24.9.1885 på gården Kjetvik 54.
FOLKETELLINGA 1900: Johan er pleiesønn hos Mikal Andersen, enkemann, husmand og fisker på bruk under Kila 61-1.

Mer om Halvor Andreas Karolius Hansen

Født den 7.1.1890 på gården Vernes Nordre 50-02.

Halvor flytta til Meløy

Halvor er år 1900 bosatt hos sin far, enkemann Hans Karlsen. Faren er i tjeneste hos Iver O.Tommassen på gården Gåsvær 74-1 i Meløy kommune.

05 01 1875 Olava (Lava) Pettersdtr

1875 ft: Bosatt på gården Bø

Er i tjeneste der hos bruker Peder Olai Johansen.

1865 ft Bosatt Rangsund bnr 2

Arbeider hos enkmann og gårdbruker Lorents Nilsen Rangsund 5-2 som tjenestejente. 38 år gammel. Har sønnen Hans Karlsen boende hos seg.

1861 flytta inn fra Lurøy

KIRKEBOKA INNFLYTTEDE 1861-03:
Flytta inn fra Lurøy, men er født i Rødøy. For at tjene. Til gården Breivik (Rangsund 6-3). 36 år

BARN:

1868 Nikolai Nilsen

1875: 004 01 Nikolai Nilssen 1868 Rødø s af No. 3 Delvis af Fattigvæsenet b

1861 Hans Peder Karlsen

KIRKEBOKA DØPTE 1862:
Ueke barn av Carl Johansen?, Knagenhjem i Breevik?. Olava Maria Petersdatter, Rangsund

Mer om HANS:

Omtales med familie under Ransund bnr 1A.

05 01 1875 Dortea Gabrielsdtr

1886 Dortea Kristine dør på gården Sundøy

AVDØD:
1886.1P 01.01.1886 05.01.1886 kaarenke Dortea Kristine Gabrielsen Mo prgld Sundø 1814

1865 folketellingen

001 01 Dorthea Gabrielsdatter 50 Mo Præstegjeld Husmoder e Gaardbr., Leilænding
002 01 Thobias Pedersen 15 Rødø Præstegje hendes Søn ug hjælper Moderen med Gaardsbrugt
003 01 Gurine Pedersdatter 12 Rødø Præstegjd hendes Datter ug
004 01 Peder Pedersen 9 Rødø Præstegjd hendes Søn ug
BENJAMIN PETERSEN, SVIGERBROR - BROR TIL AVDØD EKTEFELLE:
005 01 Benjammin Petersen 29 Rødø Præstegjd Logerende g Fisker
006 01 Sakarine Larsdatter 29 Rødø Præstegjd hans Kone g
007 01 Lovise Benjaminsdatter 2 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
008 01 Bente Jensdatter 60 Rødø Præstegjd hans Moder e
009 01 Elen Nielsdatter 23 Rødø Præstegjd ug Tjenestepige

Utsæd/husdyr:

Bruker: Dorthea Gabrielsdatter
Utsæd: by2 ha1/2 po7
Brukers yrke: Gaardbr., Leilænding
Husdyr: he1 ku7 få20 sv1

05 01 1845 Peder Pettersem

Ektefellen Dortea - leiledning videre

Overtar som bruker, leilending, da ektefellen døde. Nevnes som bruker 1865, men er blitt kaarkone 1875.

1857 Peder dør her

AVDØD:
1857.12 12.05.1857 24.05.1857 gdbr Per Olai Pettersen Rangsund 38

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Dortea Gabrielsdtr

1950 viet

KIRKEBOKA VIET 1850:
Peder Pettersen, Rangsund, 29 år, sønn av Petter Pedersen. Dorthea Gabrielsdatter, født Moe, 36 år, datter av Gabriel Thomsen.

1857 døpt sønn: Petter Olai Dass

1857.46 30.08.1857 20.09.1857 Peder Olai Dass E gdbr Peder Pettersen Rangsund
hstr Dothea Gabrielsd

Mer om PETTER:

1865 ft: 004 01 Peder Pedersen 9 Rødø Præstegjd hendes Søn ug

1854 døpt datter: Guriana Maria

1854.9 17.03.1854 28.05.1854 Gurine Maria E gdbr Peder Pettersen Rangsund [Hjd]
kone Dorthea Gabrielsd

Mer om GURIANA:

1865 ft;003 01 Gurine Pedersdatter 12 Rødø Præstegjd hendes Datter ug

1851 døpt sønn: Gabriel Tobias

1851.38 04.08.1851 31.08.1851 Gabriel Tobias E gdb Peder Pettersen Rangsund [Hjd]hstr Dorthea Gabrielsd

Mer om GABRIEL:

FT1865: 002 01 Thobias Pedersen 15 Rødø Præstegje hendes Søn ug hjælper Moderen med Gaardsbrugt
FT 1875: Arbeider som tjenestegut/bryggegutt hos handelsmanns Jæger på handelsstedet Selsøyvik 04-01
FT 1900 og 1910: Bosatt 1900 /1910 med ektefelle og barn på gården Sundøy 03.02 som han eier.

05 01 1845 Petter Andreas Pedersen

Petter Andreas SKIFTE:

Skifter i Rødøy:
Skifte gården Rangsund 1845 etter Petter Pedersen.
Kone Berete Jacobsdtr, Merknad: Hun er fruktsommelig.
Barn: Peder Olai Pedersen (23),
Jens Michael Pedersen (22),
Carel Pedersen (17),
Ole Pedersen (13),
Benjamin Pedersen (7),
Elias Pedersen (3),
Lava Maria Pedersdtr (19) og
Ane Maria Pedersdtr (19).
Formynder for alle unntatt 2 eldste sønner: Ole S. Jæger.

Petter dør her

AVDØD:
1845.5 29.01.1845 01.05.1845 gaardmand Petter Andreas Pedersen Rangsund 57

Bente dør her

AVDØD:
1888.4P 30.03.1888 12.05.1888 enke Bente Jakobi Jensdtr Rangsund Rangsund c 1790

Ektefelle (2)

I skifte 1845 er Beret Jakobsdtr nevnt som gjenlevende ektefelle.
Hun venter barn.

Ektefelle (1): Bente Jakobi Jensdtr

1821 Viet

1821 15, juni
Brudgom Petter Peersen, ungkar, født Ragsund, bosatt Rangsund.
Brur Bente Jacobi, bondepige, f. 1796.
Merknader: {Alder ved skrifte:} 25 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1820-1825 (1836P)

1845 døpt sønn: Petter Andreas

1845.8 18.04.1845 18.05.1845 Petter Andreas E gdbr Petter Pedersen Rangsund [Hjd]
hstr Bente Jensd

Mer om PETTER:

1841/1840 døpt sønn: Elias

1841.2 15.10.1840 25.04.1841 Elias E gaardmd Petter Pedersen Rangsund [Hjd]
h Benthe Jensd

Mer om ELIAS:

1837 døpt sønn: Benjamin

1837.6 25.02.1837 14.05.1837 26.02.1837 Benjamin E grdmd Petter Pedersen Rangsund
kone Bente Jacobia Jensd

Mer om BENJAMIN:

Bosatt hjemme i Rangsund med familie hos sin stemor Dorthea:
1865: 005 01 Benjammin Petersen 29 Rødø Præstegjd Logerende g Fisker

1834 døpt datter: Anne Maria

1834..9 12.04.1834 19.05.1834 12.04.1834 Anne Maria E gaardmd Petter Andreas Pedersen Rangsund
kone Bente Jacobi Jensd Rangsund

Mer om ANNE:

1831 døpt sønn: Ole Johan

1831.16 25.03.1831 23.05.1831 25.03.1831 Ole Johan E gaardmd Peder Andreas Rangsund
Bente Jacobia Jensd

Mer om OLE:

1828 døpt sønn: Carl Andreas

1828.4G 02.05.1828 26.05.1828 Carl Andreas E inderstfolk Petter Persen Rangsund
kone Bente Jensdatter

Mer om CARL:

1825 døpt datter: Lava Mrie

1825.14P 28.10.1825 06.11.1825 Lava Marie E inderster Petter Andreas Pedersen Rangsund
kone Bente Jacobi Jensdatter

Mer om LAVA:

Hun er omtalt nedenfor her. Også sønnen Hans Petter.

1823 døpt sønn: Jens Michael

1823.11G 30.09.1823 08.10.1823 Jens Michael E Petter Pedersen Rangsund
Bente Jensd Rangsund

Mer om JENS:

Dør 25.2.1876 som husmann med familie på gården Gjerøy søndre 77.02 B

1821 døpt sønn: Peder Olay

1821.11G 30.08.1821 09.09.1821 Peder Olay E Petter Andreas Rangsund
Bente Jansd

Mer om PEDER:

05 01 1823 Lars Jensen, familie

Ektefelle: Ingeborg Larsdtr

1823 den 23, juni
1 Brudgom Lars Jensen, ungkarl f. 1791, født Rangsund, bosatt Rangsund
2 Brud Ingebor Larsdtr, pige, født 1801, født Rangsund. bosatt Rangsund
Merknader: {Alder ved skrifte:} 22 AAR
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1820-1825 (1836P)

1821 døpt datter: Pernille Larsdtr

Mer om PERNILLE:

AVDØD:
1821.2P 04.08.1821 12.08.1821 barn Pernella Larsd Rangsund 12u

05 01 1816 Johan Hansen, familien

Johan Hansen

Født den 24.9.1885 på gården Kjetvik 54.
Sønn av Hans Peder Karlsen, omtalt på gården Rangsund.

1900

FOLKETELLINGA 1900: Johan er pleiesønn hos Mikal Andersen, enkemann, husmand og fisker på bruk under Kila 61-1.

Ektefelle: Martha Hansdtr

1816 døpt datter: Ane Chatrina Johansdtr

Dødt 1816 Ane Chatrina Johansdtr Rangsund.
Far Johan Hansen, Rangsund
Mor: Martha Hansdtr
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)