51 01 plass "RAKVIK"

Hovedsiden

Om plassen

Her er nevnt en familie ved folketellinga år 1900/1910 . Plassen ligger like innenfor i innløpet, høyre, til Hopen – mellom gårdene Blok og Kvalvik.

51 01 1910 Johan Kristiansen, husmann

Johan Kristiansen, husmann

Johan Ulrik Kristiansen flytta senere og bosatte seg på Reppen Øvre 55-04 Lillevik. Det var da etter året 1910.

1910 folketellingen

1910 ft Husmann - Johan Kristiansen
Ved tellinga 1910 fantes det også en husmannsplass på gården med navn RAKVIK. Her bodde det en familie en tid. Den er senere ikke matrikulert og nevnes bare her.

28.09.1858 Johan Kristiansen, f. Melø, husfader, g. Fisker og husmand med jord.
23.01.1879 Konstanse Larsdatter, f. Rødøy, husmoder, g. Husmandskone.
06.08.1898 Ellen Johansdatter, f. Rødøy, datter.
09.03.1904 Simon Edvinsen?? f. Rødøy, sønn.
07.07.1892 Inga Larsdatter, f. Rødøy, familie losjerende. ug. Tjenesepike.

1900 folketellingen

1900 folketellingen
001 01 Johan Kristiansen 1858 Melø Nor Hf g Fisker og husmand b
002 01 Anna Thomasdatter 1858 Rødøy herred* Hm ug Husmandskone b
003 01 Anna Johansdatter 1885 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
004 01 Edvin Johansen 1890 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
005 01 Adolf Johansen 1893 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
006 01 Gurine Johansdatter 1895 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
007 01 Ellen Johansdatter 1898 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

1875 folketellingen

Johan Ulrik nevnes folketellinga 1875 som tjenestegutt hos gårdbruker Didrik Johansen på Matrikkelnr 166a Haugland i Meløy. Han er da 17 år gammel.

Hvor fra

Han nevnes her som 8 år gammel sønn. Faren er Kristian Jakobsen (25) og moren Kjersten Pedersdtr (32). Kristian er husmand med jord (logerende) på gården Løp under 31C - Nordstranden. Bodø Landsogn. Han har også to søsken Johan P på tre år og Anne E. på 1 år.

SEFRAK

Husmannsplassen (ødeplass) Rakvik:

Det ble funnet en tomt som ble vurdert som ”antagelig hustomt”.

Denne ble oppmålt til 6,1 m lang og 4,5 bred. Det foreligger tegning og foto.

Det ble også på samme plass funnet røys av rydningsstein regelmessig opplagt i kanten av slåttmarka. Lengde 15 m og bredde 2 m.

Sefrak 1836-008-072
Sefrak 1836-008-073

ANDRE pesoner:

1904 fostersønn (?) Simon Evensen

1910 ft: 09.03.1904 Simon Edvinsen?? f. Rødøy, sønn.

1892 tjenestepike: Inga Larsdtr

07.07.1892 Inga Larsdatter, f. Rødøy, familie losjerende. ug. Tjenesepike.

EKTEELLE og BARN:

Ektefelle (2): Konstanse Larsdtr

1910 ft: 23.01.1879 Konstanse Larsdatter, f. Rødøy, husmoder, g. Husmandskone.

1910 viet:

23.11.1910: Fisker Johan Ulrik Kristiansen, f. Melø, bosatt Kvalvik. Tjener Konstanse Olea Petrikke Larsdatter, Kjætvik.

Barn i 2.ekteskap:

1911 døpt datter: Ester Alida

1911.29P 12.02.1911 20.08.1911 14.02.1911 Ester Alida E fisk Johan Ulrik Kristiansen Kvalvik 1858
h Konstanse Larsdat 1877

Mer om ESTER:

Johan og Konstanse hadde en datter som het Ester, gift Jusnes. Bodde Ramberg.
Kan det være samme person som bodde på plass under gården Kvalvik 51 ved tellinga?

Ektefelle (1): Anna Tomasdtr

002 01 Anna Thomasdatter 1858 Rødøy herred* Hm ug Husmandskone b

1880 viet:

21.11.1880 Selvholder Johan Ulrik Peder Krstiansen, Kiilvik i Melø sogn, bosatt Brevik. Anna Johanna Nikoline Tomasdtr, født Kila 1858.

1898 døpt datter: Elen Kristine

1898.26P 06.08.1898 25.09.1898 Elen Kristine E husmand Johan Ulrik Peter Kristiansen Kvalvik 1858
Anna Johanna Nikoline Tomassen 1858

Mer om ELEN:

1910 ft: 06.08.1898 Ellen Johansdatter, f. Rødøy, datter.
1900 ft: 007 01 Ellen Johansdatter 1898 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b

1896 døpt datter: Gurine Josefine Kathinka Lund

1896.4P 28.03.1896 31.05.1896 Gurine Josefine Kathinka Lund E husmd Johan Ulrik Peter Kristiansen Kvalvik 1858
Anne Johanne Nikoline Tomassen 1858

Mer om GURINE:

1900 ft: 006 01 Gurine Johansdatter 1895 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
1916 fikk hun en uekte sønn, se under.
DISsøk, gravminner: Gurine Kristiansen f. 28.3.186 Kvalvik, Rødøy. Skrift: Bare til Herren kommer. Øysund i Meløy. Død 8.1.1948.

Gurine døde 8.1.1948. Hun var gift med en som hette Konrad Kristiansen f. 22.3.1896, død. 1.3.1973. Begge er gravlagt Øysund i Meløy,

GURINE sin sønn: Kåre Antonius Hansen

1917.11G 24.12.1916 22.07.1917 03.01.1917 Kåre Antonius U fisker Hans P. Hanssen Løpstad i Lofoten
pike Gurine Josephine Kathinka Lund Johansen Kvalvik i Tjongsfjorden 1898
Anmeldt av Ole Davidsen Tjong (meldt til presten).

1893 døpt sønn: Adolf Johan Nikolai Kjelberg

1893.33G 28.07.1893 01.10.1893 Adolf Johan Nikolai Kjelberg E husmand Johan Ulrik Peter Kristiansen Kvalvik 1855
Anna Johanna Nikoline Tomasen 1855

Mer om ADOLF:

1900 ft: 005 01 Adolf Johansen 1893 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b

1890 døpt sønn: Edvin Tobias Zahl

1890.26G 14.03.1890 27.07.1890 30.03.1890 Edvin Tobias Zahl E husm Johan Ulrik Peter Kristiansen Kvalvik 1858
Anna Nikoline Tomassen 1858

Mer om EDVIN:

1900 ft: 004 01 Edvin Johansen 1890 Rødøy herred* S ug Husmandssøn b
Døde Kvalvik 19. mars 1909. Ugift fisker. Gravlagt 27. mars 1909.

1889 døpt sønn Edvin Hagen Tobias Zahl

1889.9G 31.01.1889 03.06.1889 03.06.1889 Edvin Hagen Tobias Zahl E husmand Johan Ulrik Kristiansen Kvalvik 1859
Anna Johanna Tomassen 1859

Mer om EDVIN:

Hjemmedøbtes i kirken af præsten. Barnet var døende. Døde den 3.6.1889. Gravlagt 6.6.1889.

1887 døpt datter: Dortea Antonette Marie

1887.19P 23.02.1887 26.06.1887 28.02.1887 Dortea Antonetta Marie E husm Johan Peter Kristiansen Kvalvik 1858
Anna Nikoline Tomasdtr 1858

Mer om DORTEA:

Dorthea er år 1900 nevnt 2 ganger i folketellinga for Meløy. Hun er nevnt som fast bosatt som ukonfirmert tjenestepike hos Iver Tomassen i Gåsvær 74-01 i Meløy kommune. Hun er også nevnt som bosatt hos Guri Nilsen, selveiende enke på gården Meløy 77-08, men Gåsvær som fast oppholdssted. 5 andre er tilsvarende bosatt der, som enslig losjerende. Tellinga er foretatt 3.desember 1900, så det må være opphold i anledning skolegang.

1885 døpt datter: Anna Johanna Tønder

1885.14P 27.01.1885 21.06.1885 27.01.1885 Anna Johanna Tønder E husmand Johan Ulrik Kristiansen Kvalvik 1858
Anna Nikoline? Tomasdtr 1858

Mer om ANNA:

1900 ft: 003 01 Anna Johansdatter 1885 Rødøy herred* D ug Husmandsdatter b
Gift med Schjønning Tangstad og bosatt Tjong Nedre 59-03 Gaupåsen. Hun ble bare omtalt som "Anna Sjønning".

1883 Døpt datter: Nilsine

1883.32P 18.10.1883 02.12.1883 16.11.1883 Nilsine E husmand Johan Ulrik Kristiansen Kvalvik i Tjong 1858
Anne Johanne Tomasdtr 1858

Mer om NILSINE:

Nilsine døde 29.6.1905 og gravlagt 6.7.1905. Døde av «Tæring».