Gård Oldervik (19) bruk nr: 4 - 8

19 04 Seljevolden

Hjemmel: Dora Seljevoll

19 04 Seljevolden

1950 Eier og bruker: Sverre J. Seljevoll

4 Seljevolden 0 mark 25 øre Sverre J. Seljevoll

19 04 Seljevolden

John dør her

John Saras Meier Jensen Seljevoll f. 13.2.1874, død 19.05.1947. Gravlagt Sørfjorden gamle gravplass.

1910 eier og bruker: John Jensen

1910 folketellingen

001 01 John Jensen 13.02.1874 Rødøy hf g Gaardbruker (selveier) og fisker b
002 01 Sara Johnsdatter 12.10.1873 Rødøy hm g Gaardmandskone b
003 01 Olga Johnsdatter 22.08.1898 Rødøy d ug Datter b
004 01 Alma Johnsdatter 11.04.1901 Rødøy d ug Datter b
005 01 Jenny Johnsdatter 19.04.1904 Rødøy d ug Datter b
006 01 Gudrund Johnsdatter 21.08.1907 Rødøy d ug Datter b

1900 folketellingen

009 02 John Jensen 1874 Rødøy herred* Hf g Fisker, Inderst b
010 02 Sara Johnsdatter 1873 Rødøy herred* Hm g Fiskerkone b
011 02 Olga Johnsdatter 1898 Rødøy herred* D ug Barn b

EKTEFELLE og BARN:

Sara Marie dør her

Sara Marie Jensen Seljevoll dør den 11.4.1943 og ble gravlagt på Sørfjorden gamle gravsted.

Ektefelle: Sara Marie Johnsdtr

Født den 12.10.1873.
Hun er født her på gården som datter av brukeren Jon Mortensen.

1916 døpt sønn: Sverre Konrad Tidemann

1916.12G 08.01.1916 23.07.1916 Sverre Konrad Tideman E gdb Johan Jensen Oldervik 1874
hust Sara Johnsen 1873

Mer om SVERRE:

1911 døpt sønn: Sigurd Johan Tidemann

1911.17G 23.01.1911 30.07.1911 19.02.1911 Sigurd Johan Tidemann E fisker John Jenssen Oldervik 1874
h Sara Marie Johansdat 1873

1904 døpt datter: Jenny Margrethe

1904.13P 19.04.1904 10.07.1904 Jenny Margretha E gdb John Saras Meier Jensen Oldervik 1874
Sara Marie Johnsen 1873

Mer om JENNY:

1901 døpt datter: Alma Eldrida

1901.8P 11.04.1901 14.07.1901 Alma Elfrida E fisker Jon Saras Meier Jensen Oldervik 1874
Sara Marie Jonsdtr 1873

Mer om ALMA:

Ekteskap:
Viet Rødøy kirke 14. oktober 1922: Fisker Petter Jensenius Lund Johansen, bosatt Oldervik, f. Rødøy 1896. Konfirmert 1911. Sønn av Johan Andersen. Hjemmeværende datter Alma Elfrida Johnsen, bosatt Oldervik, født Rødøy 1901, datter av gårdbruker fisker John Jensen.

1899 døpt datter: Olga Kamilla

1899.10P 22.08.1898 09.07.1899 26.12.1898 Olga Kamilla E fisker Jon Saras Meier Jensen Oldervik 1874
Sara Marie Jonsen 1873

Mer om OLGA:

19 05 Fagereng

Sylvi Mathisen

1910 eier og bruker: Haakon Kyrre Andersen

5 Fagereng 0 mark 13 øre Haakon Andersen

2002 døde

Haakon døde 17. november 2002 på Beiarn sykehjem.
Han var født den 28. april 1904.

Barn fra dødsannonsen:

Sylvi (Dagfinn)
Peter (Else.Marie)
Kjell (Else Marie)
Britt (Karsten)
Kirsti (Alf)
Begraves fra Sørfjorden kirke 22. november.

19 05 Fagereng

1936

Peter Bernhard Andersen, født 13.8.1869, døde 1.3.1936. Gravlagt på Sørfjorden gamle gravplass.

1936

DØDSFALL I RØDØY.
Oppsynsbetjent i Myken, forhenværende fanejunker P. B. Andersen, døde plutselig søndag formiddag. Han har vært syke et par dager av et mageonde. Hr. Andersen var ca. 67 år gammel. Han har deltatt adskillig i det kommunale liv i Rødøy. Han var således ordfører i tre perioder. NA 1936 (38). Klipp: © RLA.

1910 eier og bruker: Peter Bernhard Andersen

1910 folketellingen

001 01 Peter Andersen 13.08.1869 Rødøy hf g Furer og gaardbruker (selvei.) b
002 01 Marie Andersen 18.07.1872 Rødøy hm g Furerkone b
003 01 Petra Andersen 24.07.1898 Rødøy d ug Hjelper med at passe fjøsen b
004 01 Borghild Andersen 11.09.1900 Rødøy d ug Hjelper med arbeide i kjøkken og stue b
005 01 Haakon Andersen 28.04.1904 Rødøy s ug Søn b
006 01 Bjarne Andersen 05.12.1905 Rødøy s ug Søn b
007 01 Frithjof Andersen 1908??.04.29 Rødøy s ug Søn b
008 01 Sverre Andersen 26.11.1909 Rødøy s ug Søn b
009 01 Bertha Benjamensdatter Hellervik 28.04.1892 Rødøy b d ug Tjenestepike mt

1900 folketellingen

1898.24P 24.07.1898 21.08.1898 Petra Marie E sergeant Peter Bernhard Andersen Våtvik 1869
Marie Albertine Hagen Pedersen 1872?

EKTEFELLE og BARN:

1910 døpt sønn: Sverre Andreas

1910.24G 26.11.1909 14.08.1910 28.11.1909 Sverre Andreas E furer Peter Bernhard Andersen Fagereng 1869
h Marie Albertine Pedersdat 1872

Mer om SVERRE:

1904 døpt sønn: Haakon Kyrre

1904.19G 28.04.1904 14.08.1904 02.07.1904 Haakon Kyrre E sergeant Peter Bernhard Andersen Oldervik 1869
Marie Albertine Hagen Pedersen 1872

Mer om HAAKON (2):

1902 døpt sønn: Haakon Johan

1902.28G 16.09.1902 16.11.1902 Haakan Johan E sergeant Peter Andersen Oldervik 1869
Marie Pedersen 1872

Mer om HÅKON (1)

1900 døpt datter: Borghild Andrea

1900.14P 11.09.1900 11.11.1900 Borghild Andrea E sergeant Peter Bernhard Andersen Engøy 1869
Marie Albertine Hagen Pedersdatter 1872

Mer om BORGHILD:

1898 døpt datter: Petra Marie

1898.24P 24.07.1898 21.08.1898 Petra Marie E sergeant Peter Bernhard Andersen Våtvik 1869
Marie Albertine Hagen Pedersen 1872?

Mer om PETRA:

19 06 Birkely

1950 eier og bruker: Oluf Haugland

6 Birkely 0 mark 32 øre Oluf Haugland

19 06 Birkely

Hjemmel: Ivar Iversen

Hjemmel: Tordis Iversen

19 06 Birkely

1947 Ole dør

Ole Johan Markussen, født 8.1.1860, død den 10.09.1947. Gravlagt Sørfjorden gamle gravsted.

1910 Ole Markussen, handelsmann

1910 folketellingen

001 01 Ole Markussen 08.01.1860 Rødøy hf ug Landhandler b
002 01 Helmine Hansdatter 24.01.1877 Rødøy tj ug Tjenestepike husgj. og kreaturstel b
003 01 Bolette Torkildsdatter Jerstad 24.01.1881 Tysnes fl ug Jordemoder b

1900 folketellingen

012 03 Ole Markussen 1860 Rødøy herred* Hf ug Handelsmand, Landhandel b
013 03 Markus Jensen 1821 Rødøy herred* Bestefar e Underholdes af Sønnen b
014 03 Olava Markusen 1862 Rødøy herred* FL ug Sypige b
015 03 Helmine Hansdtr. 1877 Rødøy herred* Tj ug Kokkepige b

19 07 Trudvang

Hjemmel: Henry Hansen

19 07 Trudvang

Hjemmel: Ingvald Hansen

19 07 Trudvang:

1950 eier og bruker: Oluf J. Hansen

7 Trudvang 0 mark 07 øre Oluf J. Hansen

19 08 Engvold

Hjemmel:

Ole Bergli
Arnfinn Bang

19 08 Engvold:

1950 eier og bruker: Martin Engvold

8 Engvold 0 mark 08 øre Martin Engvoll