BAKERIET på Myken

Hovedsiden

Noe om det

Dette ble bygget av Johan Falch og Johan Kristian Mathisen i 1910.
Det vil her videre bli oppdatert med riktige opplysninger fra "Falcharkivet".
Med først noe som ligger ut av muntlig opplysninger fra SAGANETT.

Skrevet av Bjørn Skauge

"Bakeriet" ble bygd ca. 1911 av daværende eier av Fiskebruket, Johan Mathiesen
(1878 - 1923).
Pussig nok har det aldri vært bakeri i "Bakeriet". Forklaringen er at Johan Mathiesen, mens han eide huset, bygde bakerovn i kjelleren, og folk begynte da å kalle huset Bakeriet. Da han senere solgte huset, beholdt han bakerovnen og retten til å bruke den. Seinere, når han av og til trengte murstein, tok han stein fra bakerovnen, helt til huset begynte å bli ustøtt.

Han solgte huset ca. 1917? til Olav Arntsen (1888 - 1958) og kona Julianne f. Nilsen.
I en periode var det kafé i stua, og en omreisende kremmer, Harald Sjånes fra Dønna, drev en tid butikk i stua. Han handlet med manufaktur, dvs. klær, stoffer mm. Sjånes var i familie med Benjaminsen på Gjerøya (HJE). Fra 1916 til 1919 ble det også holdt skole i Bakeriet.

Foto lånt fra SAGANETT.
Fra den tid Arntsen-familien eide det.

Noen skriftlige kilder

Eier i 1920

Det er oppstått en uenighet mellom handelsmennene og Falch har overrettssakførere C. N. Jakobsen som sin advokat. Han har tilsendt brev til Jakob Theodorsen (Jakobsen) - som svarer slik den 31.10.1920. "Som svar paa Deres ærende af 20.10. kan jeg herved meddeles at jeg har kjøpt Bakeriets halvdel og fast holder og saa dette for fremtiden. Myken 31/10 20 Jacob Theodoresen."

Jakob har fra før oktober 1920 overtatt Mathisen halvdel av bakeriet.
Jakob var også fra Tjong og hadde arbeidet hos Mathisen fra han starta opp i Myken. Jakob og Petter Moe overtar også fra 1921 hele driften av Mathisen sitt firma.

Bakeri

I Saganett skrives det at det ikke ble drevet bakeri her. Det er ikke riktig i den første tiden. Det ble drevet bakeri her - det har jeg både muntlig og skriftlig kilder for. Sverre Tangstad fortalt om bakeriet som Falch/Mathisen drev.
Det er også kilden for den senere uenighet mellom dem - betaling av MEL regninger.

MER OM DETTE SENERE HER.

Foto lånt fra SAGANETT.