RORBUER I MYKEN (2)

Under bruks nr. 5

RORBOD eid av Alfred Telnes, Sigurd Telnes, Hans Værang.
Brandtakstforretning av 13 februar 1913.
Ikke forsikret før.
Bygningen er tømret og finner en ca. 6 meters Fordørbygning som reisverk. Torvtak på rorboden, og papptak på fordøren.
Størrelse er 9 1/2 meter lang, 4 1/2 meter bred og 2,90 høy til taket.
To etasjer. Hovedetasjen består av et beboelserom og en fordør eller Gjæreg (?). Loftet består av et soverom og en gang som benyttes til et redskapsrom. I bygningen er 5 vinduer. 4 dører og en trapp, Til bygningen er bygget et kai av tre, som er sammenhengende med bygningen, Kaien er 11 meter lang og 6,6 bred. Ingen piper, en ovn. Står på stolper.
Takst kr 1390, inkluderer ovn på kr 40. Taksten er enstemmig.
Bygningen benyttes til beboelseshus samt til oppbevaring av fiskeredskaper.
Til nærmeste nabo er 6 meter. Bygningen ligger like ved sjøen omkranset av et par andre rorboder, kan derfor ikke antages at det kan kaldes en større husklynge.
Taksmend; J. Selsø og Wilhelm Hoff.

Under bruks nr. 5.

RORBOD eid av MICHAEL BARUKSEN, Tjong Øve.
Brandtakstforretning av 14. mars 1912.
(denne person er onkel og svigerfar til Johan Falch).
Ikke forsikring her tidligere på denne bua.
Bygd av tømmer og bord.
Taket er skifer på bord.
20 m lang, 5,36 m bred, 3,05 m høy under taket. To etasjer.
Nedre etasje består av 2 beboelserom med tømret mellomvegg, samt en fordør til hvert beboelsesrom.
Øvre etasje består av to soverom med tømret mellomvegg.
I bygningen er 10 fag vinduer, samt 2 takvinduer og 6 døre.
Til huset er lagt en kai 16 m lang og 2,60 bredt,
Huset er delvis bekledd med bord. 1 pipe og to ovner.
Ingen grunnmur, men huset står på stenkar.
Takst er 3500, innklusiv stekarenne 200 og ovnene 70.

Et TRANDAMPERI

Også eid av Michael Baruksen.
Tømmer og bord. Tjærepapp på bord.
5,10 m langt, 3,47 m bred, 2,07 meter høy under taket. 1 etasje.
Huset består av kun et rom, som benyttes til trandamping. I bygningen er 2 fag vinduer og 1 dør. I huset står en tranpande på solid steinsokkel. Til bygningen ligger en koje 15 m lang og 2,5 m bred, begge bygninger og kojen står over sjøen ved høyvann, begge på pæler. Takst 600, trandamperpanna inkludert med 100 kr. Det er 4 m mellom bygningene.

Begge bygninger: Til nærmeste nabobygning er 35 m. Ikke noen husklynge.
Taksten er uført av J. Selsø og Wilhelm Hoff.

Merknad fra Rødøy lensmannsdistrikt. 21. mars 1912. J. Forsaa.
Ved taksten eller beskrivelsen vil jeg intet bemerke, da jeg ikke har hatt anledning til at iagtta vedkommende bygninger. Hvorvidt trandamperi hører til landbobygninger, som loven tillater forsikret ved denne taktsmaate, kan nok være tvilsamt, Men bestyrelsen har jo tidligere vist sig, ikke at vøre nøyeregnede. Sender ærbødigst herr Amtkassereren Nordland.